Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer. In dit contract maken beiden afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van het loon. En bijvoorbeeld ook over de duur van het contract.

Op deze pagina staat het volgende over de arbeidsovereenkomst:

Rechten en plichten van de werknemer
Contractvormen