Contractvormen

Elke contractvorm bestaat uit een combinatie van contractkenmerken. Bij het afsluiten van een arbeidscontract is het goed om naar deze kenmerken te kijken:

  • Bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
  • Fulltime of parttime.
  • Vaste of variabele uren.
  • Plaats van het werk.
Ook de arbeidsvoorwaarden kunnen variëren per contractvorm. Hierbij is het goed om te letten op:
  • Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot beloning (bijv. bij geen werk).
  • Beschermende arbeidsvoorwaarden, waarbij met name de doorbetaling bij ziekte, variabele werktijden en pensioenbouw aandacht verdienen. 
  • Aanvullende zorg –en verlofregelingen en vakantiedagen.
  • Scholing en trainingsmogelijkheden.

Wat is een vast contract?
Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt geen vaste periode afgesproken. Deze overeenkomst stopt als één van beide partijen opzegt. Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst gelden vaste regels. Bijvoorbeeld een opzegtermijn en – voor de werkgever – het aanvragen van een ontslagvergunning.

Pas als de werkgever een ontslagvergunning heeft, kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Daarbij moet de werkgever de opzegtermijn in acht nemen