Beroepsgroep

De VPL organiseert leden die allen werkzaam zijn bij Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV) dat een onderdeel is van het Nederlands Loodswezen.

Het Nederlands Loodswezen is dé organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. De voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van de meer dan 90.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Het loodsen van zeeschepen gebeurt door circa 450 registerloodsen. Zij vormen de spil tussen het schip en de verschillende organisaties in de haven, zoals VTS-operators (radarbegeleiding), sleepdiensten en vastmakers. De registerloods vervult een belangrijke rol in de communicatie met en tussen deze dienstverleners. Met zijn actuele kennis van getijden, stromingen, procedures, verkeersstromen, havens en ligplaatsen is hij de adviseur van een kapitein. Alle registerloodsen leveren 24 uur per dag een grote bijdrage aan het succes van de havens!

NLBV  is de facilitaire organisatie die de registerloodsen ondersteunt in het uitvoeren van hun vak. De belangrijkste taken zijn het verzorgen van het vervoer van registerloodsen van en naar zeeschepen, het innen van de loodsgelden, de planning en het uitvoeren van de administratieve taken. Met meer dan 400 betrokken personeelsleden worden deze diensten 24 uur per dag 7 dagen per week aangeboden. Dit wordt gedaan vanuit de centrale ondersteunende dienst in Hoek van Holland en de regionale vestigingen in Amsterdam-IJmond, Noord, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden.