Wat doet de VPL voor jou

  • het afsluiten van Cao's bij het Loodswezen (collectieve belangenbehartiging)
  • het adviseren en bemiddelen voor persoonlijke behartiging (individuele belangenbehartiging)
  • arbeidsrechtelijke ondersteuning, juridisch advies
  • het uitgeven van diverse nieuwsbrieven
  • belastingservice