De VPL is een zelfstandige, onafhankelijke vakvereniging voor iedere werknemer bij Loodswezen Nederland B.V., ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke of politieke overtuiging. Wat je ook doet of bent, de VPL is er voor iedereen. 

De VPL heeft een onafhankelijk profiel en een eigen wil. Hard als het moet, afwijkend indien nodig. Maar steeds realistisch. De VPL pleit hierbij voor goede arbeidsomstandigheden en in verhouding liggende arbeidsvoorwaarden, waarbij de continu´teit van het bedrijf en het wel en wee van haar medewerkers niet uit het oog verloren mag gaan.

Binnen de VPL wordt veel aandacht besteed aan onze leden, iedereen is belangrijk, zowel individueel als deel uitmakend van het collectief. De vakvereniging organiseert werknemers vanuit de ‘categorale gedachte’, dat wil zeggen op basis van gezamenlijke betrokkenheid bij het Loodswezen.

Lid worden?

Alleen medewerkers van Nederlands Loodswezen B.V. kunnen lid worden van de VPL.

vanaf
€ 11,25
per maand.

Lid worden