VPL & OR

Vakbonden en Ondernemingsraden hebben elk hun eigen taak en functie. De vabond (VPL) houdt zch vooral bezig met collectieve belangenbehartiging, zoals het afsluiten van CAO en het bespreken van arbeidsvoorwaarden en sociale plannen. Maar de vakbond helpt ook bij individuele problemen. Dit laatste wordt individuele belangenbehartiging genoemd.

De Ondernemingsraad heeft invloed op het bedrijfseconomische en organisatorische beleid (adviesrecht) en het personeelsbeleid/arbobeleid (instemmingsrecht) binnen het Loodswezen. Daarnaast kan de OR initiatieven nemen over alles wat er binnen het Loodswezen speelt.

Samenwerking

Raakvlakken tussen VPL en OR onderwerpen zijn er op het gebied van de CAO en het personeelsbeleid. Bij reorganisatie bijvoorbeeld, heeft de OR het adviesrecht op de inhoud van de reorganisatie en draagt de vakbond zorg voor het sociale plan dat de personele gevolgen regelt. een goede samenwerking is daarbij heel belangrijk.

Leden van de VPL kunnen zich kandidaat stellen voor de Ondernemingsraad van het Loodswezen.