Adviesrecht OR

Het adviesrecht van de ondernemingsraad is geregeld in de artikelen 25 en 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In deze artikelen zijn alle besluiten opgesomd waarbij de ondernemer advies van de or moet vragen alvorens hij een besluit mag nemen. Dat zijn:
  • overdracht zeggenschap van (een deel) van de onderneming;
  • het overnemen of afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming;
  • beŽindigen van onderdelen van de onderneming;
  • belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamhede van de onderneming;
  • belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming;
  • wijziging van de locatie;
  • het groepsgewijs werven of inlenen van werknemers;
  • een belangrijke investering;
  • het aantrekken of verstrekken van een belangrijk krediet;
  • invoering of wijziging van een belangrijke technologische

Beroepsprocedure

De directie kan het advies van de OR niet zonder meer naast zich neerleggen. Wanneer het definitieve besluit van de ondernemer niet overeenkomt met het advies van de OR, kan de OR een beroepsprocedure opstarten bij de Ondernemingskamer. Dit staat beschreven in artikel 26 WOR. Dit gegeven is voor veel ondernemers reden om zeer serieus de adviezen van de OR te beoordelen en mee te laten wegen in hun uiteindelijke besluit.