Wat is een CAO?

Een CAO is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Een cao, collectieve arbeidsovereenkomst, bestaat uit een verzameling van afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak. Naast een cao heeft elke werknemer ook persoonlijke afspraken gemaakt met zijn werkgever, die in zijn/haar arbeidsovereenkomst staan. Deze afspraken gelden alleen voor de werknemer. Wanneer afspraken uit de cao en de arbeidsovereenkomst botsen, geldt de cao.

Over arbeidsvoorwaarden bestaan ook allerlei algemene wetten. Maar als er een cao is, geldt deze in plaats van de wet. In de cao staan over het algemeen meer en betere afspraken dan in de wet. Beter wil bijvoorbeeld zeggen dat je meer verdient dan het minimumloon en meer vakantiedagen krijgt dan de wet voorschrijft. Meer wil zeggen dat in de cao extra arbeidsvoorwaarden staan, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een opleiding te volgen.

In Nederland bestaan ruim 900 verschillende cao’s en ruim 85 procent van werkend Nederland valt onder een cao. Vakbonden, werkgevers en werkgeversorganisaties zijn niet verplicht om een cao te sluiten. Maar volgens de wet zijn deze partijen wel de enige die een cao mógen afsluiten. Voor het CNV geldt dat de leden het uitgangspunt bepalen voor de onderhandelingen over een cao én dat leden het laatste woord hebben voordat een cao definitief wordt.

In het CAO van het Loodswezen staan de volgende onderwerpen:

  • Algemene bepalingen
  • Dienstbetrekking 
  • Arbeidsduur
  • Beloningen
  • Sociale voorzieningen
  • Personeelsbeleid en werkgelegenheid
  • Vergoedingsregelingen
  • Disciplinaire maatregelen en schorsing
  • Bezwaar en beroep


De CAO loopt van 01-01-2018 t/m 31-12-2019. De huidige CAO is te vinden onder de beveiligde omgeving voor leden. Hiervoor moet er worden ingelogd, klik op deze link