Algemene info pensioen

Verschillen in levensverwachting tussen laagste en hoogste inkomens groeit.

Volgens het CPB (Centraal Plan Bureau) komen de verschillen in leeftijdsverwachting niet alleen door fysiek zware arbeid. Ook slechtere leefgewoonten zoals roken, drinken, ongezond eten en weinig beweging spelen een rol. De overheid kan proberen om op leefgewoonten de verschillen te verkleinen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met de voedingsindustrie over het verminderen van suiker en zout in producten. Of door het verbieden en verhogen van prijzen van ongezonde producten. Want, zo blijkt uit de gedragseconomie, alleen vrome teksten helpt niet.
Hoewel de gemiddelde levensverwachting in Nederland stijgt, zijn de verschillen in levensverwachting hardnekkig. Zo is de afgelopen tien jaar de levensverwachting voor vrouwen met de allerlaagste inkomens met zeven maanden gedaald . Daarnaast neemt het verschil in levensverwachting tussen de laagste en hoogste inkomens toe. 

Een voorbeeld
• De levensverwachting van een 40-jarige vrouw uit de 10% huishoudens met de laagste inkomens is ca. 80 jaar. Vergelijk dit met een leeftijdsgenote uit de hoogste inkomensklasse: een verwachte leeftijd van meer dan 90 jaar oud.
• Ook bij mannen geldt deze kloof maar is het verschil minder groot (ca. 75 jaar t.o.v. 83 jaar bij de hoogste inkomens). 

In welke leeftijdscategorie zitten de gewonnen levensjaren? De stijging in levensverwachting is vooral toe te schrijven aan de gewonnen levensjaren tussen de leeftijd van 75-84 jaar voor mannen, en ná de leeftijd van 85 jaar voor vrouwen. Het aantal jaren dat 65-jarigen nog te leven hebben tussen de 65-74 jaar is slechts licht gestegen.

Het besluit om de AOW-leeftijd te verhogen wordt vijf jaar van tevoren door de overheid genomen met het idee dat mensen zich er dan op kunnen voorbereiden. 

Het kabinet heeft op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) besloten de AOW-leeftijd in 2023 niet te verhogen. Hierdoor blijft de AOW-leeftijd in 2023 67 jaar en 3 maanden. Net als in 2022. 

Overigens, naast de stijging van de levensverwachting is er voor de overheid nog een andere reden om de AOW-leeftijd te verhogen. Dat is dat steeds minder werkenden de premie moeten opbrengen voor een steeds grotere groep oudere AOW-ers. Dat is deels opgelost door de AOW ook uit belastinginkomsten te betalen, die door werkenden en gepensioneerden samen worden opgebracht.